Program

  • Izložba “Linije dodira” umjetnice Ivane Babić

    12/07/2020 to 07/08/2020
  • Izložba slika “Preobražaj” umjetnice Jelene Papović

    12/07/2020 to 30/07/2020
  • Izložba slika “Preobražaj” umjetnice Jelene Papović

    12/07/2020 to 30/07/2020

Pročitajte još

Bedemi Grada Budve

Mirište - kasnoantički mozaik

Ranohrišćanska bazilika

Antički mozaik

MUZEJI I GALERIJE BUDVE

Linkovi

Ministarstvo kulture

Opština Budva

TO Budva