Stari grad

Stari grad Od značajnijih kulturno-istorijskih spomenika vezanih za Stari grad, pored ostalih, pomenimo: pilone, odnosno kapiju antičke Budve koja datira iz VII-VI vijeka prije n.e., ostatke antičke nekropole sa neobično bogatim pokretnim arheološkim nalazima, rimske kapitele, rimske i ranohrišćanske mozaike, rimske terme, rimski žrtvenik sa natpisom Vinicia Pavlina, rimsku kamenu česmu i ostaci rimskog pločnika.…

Read article

Spomeničko naslijeđe grada Budve i njegove okoline

Drevni grad Budva predstavlja osoben mediteranski spoj pejzažnog, istorijskog i kulturnog sadržaja na jugu istočnog dijela jadranske obale. Sagrađen na kamenitom poluostrvu prije više od 2500 godina, antička Budva je, kao značajno trgovinsko središte (emporion), po svom urbanističkom sklopu pripadala tipu “polismatona” koji nije morao da ima ni agoru, niti akropolj, dok je u osnovi…

Read article

Sveta Neđelja

Ostrvce naspram Petrovca na kome se nalazi mala crkva Sv. Neđelje, podignuta u davna vremena, po kojoj je manji Katič dobio ime. Rustičnog izgleda, manjih dimenzija i jednostavne arhitektonske kostrukcije, ova stara crkvica predstavlja i zanimljivu znamenitost i ukras petrovačkog zaliva. Postoji više predanja o tome ko je i sa kojim razlogom podigao crkvicu. Jedno…

Read article

Bankada

– Paštrovski sud – sastavljen od četiri sudije (iz svakog paštrovskog plemena po jedan) i dvanaest vlastela, zasjedao je od početka XVI vijeka sve do 1929.g. Obnovljena je u duhu tradicije 1999.godine, a njeni zadaci su obnavljanje i čuvanje tradicije, običaja i vjere, ekonomski razvoj kraja, zaštita kulturno-istorijskih spomenika i prirode,  kao i zaštita imovine…

Read article