Program

  • Dokumentarna izložba sa fragmentom podnog mozaika iz ranohrišćanske bazilike u Starom gradu u Budvi (V-VI vijek)

    23/02/2020 to 29/02/2020

Pročitajte još

Bedemi Grada Budve

Mirište - kasnoantički mozaik

Ranohrišćanska bazilika

Antički mozaik

MUZEJI I GALERIJE BUDVE

Linkovi

Ministarstvo kulture

Opština Budva

TO Budva