Sveti Stefan

Maleni grad-utvrđenje Sv. Stefan, čudesno ovaploćenje prirode sa nesvakidašnjim izrazom ljepote, podignut je na kamenitom poluostrvcu koje sa kopnom vezuje uzani pješčani sprud. Istovremeno, predstavlja i istaknuto kulturno-istorijsko središte slavnih Paštrovića. Pretpostavlja se da je sazdan i utvrđen u XV vijeku prema predanju koje govori da je sagrađen od blaga zaplijenjenog od Turaka. Naime, prilikom…

Read article

Turistička ponuda

Pored izuzetnog geografskog položaja, pogodnih klimatskih uslova i  nesvakidašnjih prirodnih ljepota sa pjeskovitim plažama koje sa obe strane okružuju grad, brojni hotelski kompleksi sa različitim rekreativnim sadržajima, te bogato spomeničko nasljeđe i aktivni kulturni programi (JU »Muzeji i galerije Budve«, JU »Grad Teatar«, JU »Narodna biblioteka Budve« i dr.) čine osnov za visok nivo budvanske…

Read article

Tvrđava Đurđevac

Đurđevac se uzdiže se sjeverozapadno od Starog grada Budve, prema Grblju. Utvrđenje je podigao Stefan, odnosno Stefanica Crnojević, sin Đurđa Đuraša, u prvoj polovini XV vijeka. Unutar utvrđenja nalaze se i ostaci jedne manje jednobrodne crkvice koja je bila sagrađena od krupnijeg tesanika između 1424. i 1425. godine, a posvećena Sv. Đorđu.

Read article