Žrtvenik sa natpisom Vinicia Pavlina

Kameni žrtvenik četvrtastog oblika sa jedva čitljivim natpisom Vinicia Pavlina, otkriven je na trgu ispred kuće Čekrdekovića poslije zemljotresa 1979. godine i postavljen „in situ” (na mjestu gdje je otkriven). Potiče iz I-II vijeka  n.e., a služio je za  prinošenje žrtve određenom rimskom božanstvu i to najčešće u tečnom obliku (vino).

Read article

Rimski mozaik

Ostaci mozaičkog poda iz II vijeka n.e. otkriveni su u temeljima starog hotela „Avala“ u neposrednoj blizini antičke nekropole. Spada u red najstarijih mozaika pronađenih na prostoru Balkana. Na mozaiku su pored dekorativnih elemenata prepoznatljivi fragmenti i cjelovite predstave zmaja, delfina i bića iz svijeta morske faune. Mozaik je rađen tehnikom opus tessellatum, što znači da su se…

Read article

Ostaci antičke arhitekture

Pored mozaika, „hipokausta“ i pločnika (rimski period) pronađenog u suterenu zgrade Muzeja grada Budve, kapiteli, stubovi i dio arhitravne grede, čine rijetke ostatake rimske vile „Villa Urbana“ (I –II vijek), a prezentirani na omanjoj budvanskoj pjaceti predstavljaju osoben, neobično vrijedan i reprezentativan detalj vezan za Budvu iz rimskog perioda.

Read article