ETNOGRAFSKA ZBIRKA

Na posljednjem spratu Muzeja izloženi su eksponati koji predstavljaju dio tradicionalne kulture života na području budvanske opštine. Eksponati  etnografske zbirke, izloženi su u dvije tematske cjeline: gradska i seoska.Na osnovu izloženih eksponata, možemo steći utisak kako se nekad živjelo i privređivalo u samom gradu i u njegovoj najbližoj okolini. Pribor za ribolov, navigacioni instrumenti –…

Read article