Petrovac

Petrovac Nalazi se na oko 20 km južno od Budve prema Baru, u udolini oivičenoj brdima koja skoro da zalaze u more. Dvije pješčane plaže ga cijelom dužinom odvajaju od mora. Predpostavlja se da je nastao u rimsko doba kada je, najvjerovatnije bio jedna od stanica na rimskom putu uz jadransku obalu. Iz kasnorimskog perioda…

Read article