ETNOGRAFSKA ZBIRKA

Na posljednjem spratu Muzeja izloženi su eksponati koji predstavljaju dio tradicionalne kulture života na području budvanske opštine. Eksponati  etnografske zbirke, izloženi su u dvije tematske cjeline: gradska i seoska.Na osnovu izloženih eksponata, možemo steći utisak kako se nekad živjelo i privređivalo u samom gradu i u njegovoj najbližoj okolini. Pribor za ribolov, navigacioni instrumenti –…

Read article

ARHEOLOŠKA ZBIRKA

Budva je prvi put, kao veliko arheološko nalazište, konstatovana 1938. godine. Tada su otkriveni vrijedni predmeti, dragocjeni za upoznavanje kulturne istorije grada; manja arheološka iskopavanja vršena su tokom 1956/7 godine, a velika, sistematska, sprovedena su poslije razornog zemljotresa 1979. godine. Tada je u cjelosti otkrivena velika nekropola iz helenističkog, rimskog i kasno antičkog perioda. Nekropola…

Read article