Sveti Stefan

Maleni grad-utvrđenje Sv. Stefan, čudesno ovaploćenje prirode sa nesvakidašnjim izrazom ljepote, podignut je na kamenitom poluostrvcu koje sa kopnom vezuje uzani pješčani sprud. Istovremeno, predstavlja i istaknuto kulturno-istorijsko središte slavnih Paštrovića. Pretpostavlja se da je sazdan i utvrđen u XV vijeku prema predanju koje govori da je sagrađen od blaga zaplijenjenog od Turaka. Naime, prilikom…

Read article