Za crkvu posvećenu Rođenju Sv. Ivana Krstitelja, smatra se da je bila prvobitno sagrađena još u VII vijeku i to u obliku rotonde, karakterističnog kružnog tipa građevina nastalih uglavnom tokom ranog srednjeg veka. Najveće arhitektonske izmene pretrpela je u toku XII, XV, XVII, XIX  i XX veka. Sadašnji izgled građevine potiče sa kraja XVII veka, a sastoji se od tri odvojene celine: crkve, zvonika i biskupskog dvora. Crkva predstavlja primjer jednobrodne bazilike sa bočnim kapelama, horom i sakristijom.  Zvonik crkve dominira kompletnom vedutom Starog budvanskog grada, a nalazi se na severnoj strani od crkve.  Do 1828. godine, kada je budvanska biskupija i formalno ukinuta,  crkva Rođenje Sv. Ivana Krstitelja služila je kao katedrala. U njoj se, na posebnom, sjevernom oltaru, čuva znamenita svetinja grada Budve, njegova zaštitnica, ikona „Madona in Punta“ ili tzv. „Budvanska gospa“.

.