Direktorica JU Muzeji i galerije mr Lucija Đurašković je dobitnica nagrade „Mitar Davidović” Udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak“ za doprinos u očuvanju, njegovanju, podsticanju i predstavljanju paštovske istorije, kulture i tradicije. Nagrada „Mitar Davidović” ustanovljena je 2021. godine, i nosi ime po prerano preminulom članu upravnog odbora.  Gospođi Đurašković je uručena nagrada u Beogradu, u okviru svečane večeri u organizaciji Udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak“ koja je organizovana u subotu 11. decembra 2021. godine u beogradskom hotelu Mažestik.

Misija Udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića „Drobni pijesak“ u Beogradu, koje je 2020. proslavilo 60 godina postojanja i rada, u prvom redu, jeste da kontinuirano i na reprezentativan način njeguje, afirmiše, podstiče i predstavlja osobenost Paštrovića, njihove prirodne ljepote i kulturnu baštinu javnosti u Beogradu i Matici, kao i da održava kulturne veze sa zavičajem. Vizija Udruženja predviđa da, kao i do sada, ono u bližoj i daljoj budućnosti bude glavni centar svih okupljanja i aktivnosti Paštrovića u beogradskoj sredini, pa i u Republici Srbiji, kao i da bude najjači most za kulturnu, naučnu i privrednu saradnju između Paštrovića i Beograda. Glavni cilj Udruženja jeste da kroz svoje aktivno djelovanje i niz aktivnosti na polju popularizacije i afirmacije kulture i drugih segmenata paštrovskog stvaralaštva i identiteta, doprinese prepoznatljivosti Paštrovića i njihovog zavičaja u Republici Srbiji, posebno u Beogradu. Pripadnici Paštrovića, osim matičnog kraja u kome stoljećima obitavaju – uzanog prostora uz more i brda od Budve do Spiča, ili kako se to obično kod nas kaže „od Kufina do Babina vira“, naseljavaju i razne druge krajeve – one bliske, kao npr. Budvu ili Boku, ili, pak, daleke, poput Amerike i Australije. Vođeni najrazličitijim impulsima i potrebama, Paštrovići su napuštali svoju rodnu grudu i otiskivali se na sve četiri strane svijeta, a neki od njih za svoja privremena ili stalna boravišta izabrali su grad „na ušću dveju reka ispod Avale”. U svojevrsnoj hronici demografskog fenomena migriranja Paštrovića u Beograd, Steva J. Jovanovića, počasnog predsjednika Udruženja, zapisano je sljedeće: „Znali smo da su Paštrovići odavno počeli svijati svoja gnijezda u Beogradu, pokušavajući i često uspijevajući naći bogatiju, raznovrsniju i izazovniju sredinu koja će im postati i ostati paralelni zavičaj”.