JU Muzeji i galerije Budve i njena direktorica mr Lucija Đurašković je pozvana da kao počasni gost izvrši stručnu selekciju dva umjetnika iz Crne Gore koji će se predstaviti na VII Međunarodnom Bijenalu vizuelnih umetnosti u Čačku. Tom prilikom predstaviće se umjetnici iz čak 30 zemalja, a pojetioci će moći da pogledaju izložbu od 14. novembra do 20. decembra 2020. godine.

 

Višeznačnost ovogodišnjeg tematskog okvira, koji nosi naziv „Razgraničenja“, posmatranog u korelaciji sa opštim nazivom projekta – izložbe „ Biblioteka- otvorena knjiga Balkana“, predlaže se kulturni dijalog kao osnova, aili i most, u procesu prevazilaženja konfesionalnih i nacionalnih razlika, i uspostavljenih geopolitičkih granica. Koncept izložbe kao kulturni dijalog, sa programom koji podstiče uzajamno razumijevanje i poštovanje, kao metoda za potiranje razlika i suprotnosti nastalih u prošlosti, svrstava ovu bijenalnu manifestaciju u red relevantnih kulturnih događaja na prostoru bivše Jugoslavije.

 

Prema stručnoj selekciji mr Lucije Đurašković, selektovani umjetnici za Crnu Goru su akademski slikari prof. Nataša Đurović i Zoran Petrušić, koji će se predstaviti sa po dva umjetnička rada.

 

Nataša Đurović  je rođena u Doboju, BiH 1963. godine. Diplomirala na Kulturološkom fakultetu na Cetinju 1986. godine. Stipendista je francuske Vlade na specijalizaciji u Parizu 1989/90 . 1992. godine   je magistrirala likovnu tehnologiju na Akademiji likovnih umetnosti u Ljubljani. Redovni je profesor Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju i član ULUCG. Realizuje umjetničke ideje u različitim medijima: crtežu, slici, fotografiji, ambijentalnoj i zidnoj instalaciji, performansu. Izlagala je na prestižnim kolektivnim izložbama u Francuskoj, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji, Švedskoj, Austriji, Italiji, Hrvatskoj, Kanadi, SAD i Makedoniji.  Samostalno je izlagala u Crnoj Gori, Srbiji, Italiji i San Marinu.  Dobitnik je više nagrada za umjetnički rad, među kojima 2003.g. Nagrada Hercegnovskog zimskog likovnog salona , 2012.g. Nagrada za crtež Crnogorskog likovnog salona “13.novembar” i 2017.g. Grand Prix Crnogorskog likovnog salona “13.novembar.

 

 

Na VII Međunarodnom Bijenalu vizuelnih umetnosti u Čačku će se predstaviti sa dva rada : „ Trajanje- nestajanje- trajanje“, kombinovana tehnika na platnu, 2016. god. i „Trajanje- nestajanje- trajanje “ 2, kombinovana tehnika na platnu, 2016. godina.

 

 

Zoran Petrušić je rođen 1966. godine u Podgorici. Završio FLU na Cetinju 1993, Odsjek slikarstvo u klasi prof. Dragana Karadžića. Dobitnik je više značajnih nagrada u zemlji i inostranstvu od kojih se izdvajaju: Podgorički likovni salon (1998), Crnogorski likovni salon (2004), ,,13 Novembar“ (2009), ,,Kotorski vizuelni umjetnici“ (2014), nagrada Karavađo – Art Expo Rome (2017), Specijalna nagrada u Rimu (2017) i nagrada Art Expo Venezia (2018). Imao je veći broj samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu ( Njujork, Mantova, Rim, Barselona, Venecija, Lisabon, Zagreb, Pula…).

 

Na VII Međunarodnom Bijenalu vizuelnih umetnosti u Čačku će se predstaviti sa dva rada : „ Kunst macht frei“, ulje na platnu, 2008. god. i „ Say “, ulje na platnu, 2015. godina.

 

 

Struktura uspostavljene platforme na balkanskom bijenalu, predstavlja svojevrsno polje istraživanja, potiranja granica, izlaganja različitih vizuelnih retorika i transfera ideja, jasno manifestujući težnje inicijatora ovih umjetničkih susreta, ka razvijanju fluidnog dijaloga između ne balkanskih naroda, kao i prezentaciju balkana oslobođenog od negativnih premisa. Realizacija ove izložbe je planirana u periodu od 14.novembra do 20. decembra. 2020. godine, gdje njen tematski okvir „ Razgraničenja“, još eksplicitnije izražava nastojanje da se afirmiše ova vrsta dijaloga, kao strategija djelovanja na putu obnavljanja narušenih veza.