JU Muzeji i galerije Budve uzela je učešće na 20-oj Trijenalnoj ICOM CC konferenciji pod nazivom „Ka odrzivoj proslosti” ( Working Towards Sustainable Past – ICOM CC – 20th Triennial Conference ) koja se održava u Valensiji od 18. – 22. septembra. Konferencija Komiteta za konzervaciju okupiće 160 međunarodnih govornika i oko 900 delegata, uključujući konzervatore, naučnike, istoričare i istoričare umjetnosti, kustose, studente, bibliotekare, arhiviste,  i studente iz vodećih svjetskih institucija kulture.

Više o konferenciji na linku https://icom-cc2023.org/