DEFAULT

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
27
28
29
30
1
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • „Mali format – slike, crteži, objekti“ 
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
2
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
3
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
4
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
5
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
6
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
7
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
8
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
9
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
10
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
11
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
12
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
13
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
14
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
15
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
16
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
17
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
18
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
19
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
20
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
21
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
22
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
Current Date
23
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
24
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
25
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
26
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
27
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
28
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
29
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
30
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
31
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva

UPCOMING EVENTS

24/10/2021 to 25/10/2021

Izložba slika Dace Marković

Moderna galerija „Jovo Ivanović”
Cara Dušana 19, Stari grad, Budva

Da me neko juče pitao šta znam o DaciMar rekao bih da je to jedna od čuvenih ljubavi
Pabla Pikasa, našeg porekla, koju je on i ...

More
24/10/2021 to 05/12/2021

Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“

Muzej grada Budve
Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva

Arheološki muzej Zadar

Ispričat ću ti priču...

... jednu jako malu priču o gradu ...

More
24/10/2021 to 15/11/2021

Izložba fotografija Dragana Lopušine

Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
Cara Dušana 13, Stari grad, Budva

„Sve je to u ’Mansardi’ suviše poetizovano, pomereno, iščašeno, ali negde na dnu te
knjige stoji neki gorki ...

More

ACCORDION LIST

October 2021

Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”

01/10/2021 to 15/10/2021
Spomen dom „Crvena komuna”
Obala 111, Petrovac

Bijenale katalog / Binennal catalogue

 

V MEĐUNARODNI BIJENALE AKTA

 

Planirana za 2020. ova manifestacija je, usled pandemije Kovid-19 iste godine odložena na neodređeno vreme. Takav stav, poznato je svima koji učestvuju u kulturnom životu svoje zemlje, proistekao je iz mera koje su preduzete da se zaustavi ili ublaži širenje ove planetarne pošasti. To je značilo suspendovati sve javne manifestacije u oblasti umetnosti, kulture, sporta i druge aktivnosti koje su podrazumevale javna okupljanja. Posle više od godinu dana dramatičnih previranja i tragičnih ishoda javni život je, u svim delovima sveta, ušao u tokove obnove i evo, pred nama je sada, jedna izuzetna smotra – Međunarodni bijenale ...

More

„Mali format – slike, crteži, objekti“ 

01/10/2021
Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
Cara Dušana 13, Stari grad, Budva

Nakon prošlogodišnje pauze, kolektivna izložba „Mali format – slike, crteži, objekti“ vraća se na scenu Ljubišine rodne kuće. Ova, likovnoj publici već dobro poznata forma predstavljanja savremenog crnogorskog likovnog stvaralaštva, održava se jedanaesti put, a za izbor umjetnika i radova i ovoga puta bio je zadužen kustos Đorđije Bato Boljević. Ne odustajući od principa koji, prije svega, podrazumijevaju kvalitet i inovativnost, na ovogodišnjoj izložbi posebno je naglašena raznolikost, kako u smislu generacijskog obuhvata, tema, tako i u smislu korišćenja medijuma za izražavanje umjetničkih ideja. Vodeći se željom da što više umjetnika dobije priliku da kroz ovu izložbu doprinese afirmaciji svog stvaralaštva, na ovogodišnjoj prezentaciji prisutni su radovi većeg broja umjetnika koji po prvi ...

More

Izložba slika Dace Marković

01/10/2021 to 25/10/2021
Moderna galerija „Jovo Ivanović”
Cara Dušana 19, Stari grad, Budva

Da me neko juče pitao šta znam o DaciMar rekao bih da je to jedna od čuvenih ljubavi
Pabla Pikasa, našeg porekla, koju je on i portretisao, a i sama je slikala i pisala. A kad sam ovih
godina u Beogradu upoznao poetesu i slikarku DacuMar, pročitao njene knjige i video njene
slike, samo sam se uverio da je tačno ono što sam mislio na neviđeno. Ljubavi Pabla Pikasa se još
rađaju, bojama pišu, a rečima slikaju.

Matija Bećković

More
Da me neko juče pitao šta znam o DaciMar rekao bih da je to jedna od čuvenih ljubavi
Pabla Pikasa, našeg porekla, koju je on i portretisao, a i sama je slikala i pisala. A kad sam ovih
godina u Beogradu upoznao poetesu i slikarku DacuMar, pročitao njene knjige i video njene
slike, samo sam se uverio da je tačno ono što sam mislio na neviđeno. Ljubavi Pabla Pikasa se još
rađaju, bojama pišu, a rečima slikaju.

Matija Bećković

Izložba fotografija Dragana Lopušine

15/10/2021 to 15/11/2021
Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
Cara Dušana 13, Stari grad, Budva

„Sve je to u ’Mansardi’ suviše poetizovano, pomereno, iščašeno, ali negde na dnu te
knjige stoji neki gorki talog iskustva. A taj gorki talog iskustva ostaje i ostaće i u
kasnijim mojim knjigama, koje, čini mi se, i nisu ništa drugo do pokušaj traženja moje
sopstvene ličnosti, mog sopstvenog ja, želja da se nađe neka prvobitna čistota,
katkad u svetu detinjstva, katkad u sebi samom.”
Danilo Kiš (1972)


 

“Slušao sam kako plaču u noći nevidljivi vozovi i kako se rožnato lišće hvata noktima za zamrzlo, tvrdo
tle.”
Krenuti od Kišove Mansarde. A onda je ostaviti po strani. Kao što i on savjetuje mladog pisca. I stići
gdje? U zaboravljeno, ostavljeno, napu&...

More

Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“

20/10/2021 to 05/12/2021
Muzej grada Budve
Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva

Arheološki muzej Zadar

Ispričat ću ti priču...

... jednu jako malu priču o gradu pod zemljom, gradu mrtvih, u kojem su boravile duše onih koji su živjeli ili barem svoje zadnje dane života proveli u Jaderu. U vremenu vladavine careva od Augusta do Konstantina, pa i dalje, u Jaderu se rađalo, živjelo, radilo, gradilo, trgovalo, robovalo i, naposljetku, umiralo. Kroz 8 panoa i vitrine s izloženim materijalom, autorka priča priču o običajima pokapanja u antičkom Zadru te na osnovu rezultata antropološke analize i grobnih priloga pokušava bar donekle rekonstruisati život ljudi čiji su grobovi prezentovani na izložbi. Uz panoe nalaze se vitrina s izloženim materijalom iz groba pronađenog na prostoru Poliklinike 2014. godine, te nekoliko vitrina s reprezentativnim prilozima pronađenim ...

More

ACCORDION UPCOMING LIST

Izložba slika Dace Marković

24/10/2021 to 25/10/2021
Moderna galerija „Jovo Ivanović”
Cara Dušana 19, Stari grad, Budva

Da me neko juče pitao šta znam o DaciMar rekao bih da je to jedna od čuvenih ljubavi
Pabla Pikasa, našeg porekla, koju je on i portretisao, a i sama je slikala i pisala. A kad sam ovih
godina u Beogradu upoznao poetesu i slikarku DacuMar, pročitao njene knjige i video njene
slike, samo sam se uverio da je tačno ono što sam mislio na neviđeno. Ljubavi Pabla Pikasa se još
rađaju, bojama pišu, a rečima slikaju.

Matija Bećković

More
Da me neko juče pitao šta znam o DaciMar rekao bih da je to jedna od čuvenih ljubavi
Pabla Pikasa, našeg porekla, koju je on i portretisao, a i sama je slikala i pisala. A kad sam ovih
godina u Beogradu upoznao poetesu i slikarku DacuMar, pročitao njene knjige i video njene
slike, samo sam se uverio da je tačno ono što sam mislio na neviđeno. Ljubavi Pabla Pikasa se još
rađaju, bojama pišu, a rečima slikaju.

Matija Bećković

Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“

24/10/2021 to 05/12/2021
Muzej grada Budve
Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva

Arheološki muzej Zadar

Ispričat ću ti priču...

... jednu jako malu priču o gradu pod zemljom, gradu mrtvih, u kojem su boravile duše onih koji su živjeli ili barem svoje zadnje dane života proveli u Jaderu. U vremenu vladavine careva od Augusta do Konstantina, pa i dalje, u Jaderu se rađalo, živjelo, radilo, gradilo, trgovalo, robovalo i, naposljetku, umiralo. Kroz 8 panoa i vitrine s izloženim materijalom, autorka priča priču o običajima pokapanja u antičkom Zadru te na osnovu rezultata antropološke analize i grobnih priloga pokušava bar donekle rekonstruisati život ljudi čiji su grobovi prezentovani na izložbi. Uz panoe nalaze se vitrina s izloženim materijalom iz groba pronađenog na prostoru Poliklinike 2014. godine, te nekoliko vitrina s reprezentativnim prilozima pronađenim ...

More

Izložba fotografija Dragana Lopušine

24/10/2021 to 15/11/2021
Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
Cara Dušana 13, Stari grad, Budva

„Sve je to u ’Mansardi’ suviše poetizovano, pomereno, iščašeno, ali negde na dnu te
knjige stoji neki gorki talog iskustva. A taj gorki talog iskustva ostaje i ostaće i u
kasnijim mojim knjigama, koje, čini mi se, i nisu ništa drugo do pokušaj traženja moje
sopstvene ličnosti, mog sopstvenog ja, želja da se nađe neka prvobitna čistota,
katkad u svetu detinjstva, katkad u sebi samom.”
Danilo Kiš (1972)


 

“Slušao sam kako plaču u noći nevidljivi vozovi i kako se rožnato lišće hvata noktima za zamrzlo, tvrdo
tle.”
Krenuti od Kišove Mansarde. A onda je ostaviti po strani. Kao što i on savjetuje mladog pisca. I stići
gdje? U zaboravljeno, ostavljeno, napu&...

More

TODAY EVENTS

23/102021

Izložba slika Dace Marković

Moderna galerija „Jovo Ivanović”
Cara Dušana 19, Stari grad, Budva

Da me neko juče pitao šta znam o DaciMar rekao bih da je to jedna od čuvenih ljubavi
Pabla Pikasa, našeg porekla, koju je on i portretisao, a i sama je slikala i pisala. A kad sam ovih
godina u Beogradu upoznao poetesu i slikarku DacuMar, pročitao njene knjige i video njene
slike, samo sam se uverio da je tačno ono što sam mislio na neviđeno. Ljubavi Pabla Pikasa se još
rađaju, bojama pišu, a rečima slikaju.

Matija Bećković

More
Da me neko juče pitao šta znam o DaciMar rekao bih da je to jedna od čuvenih ljubavi
Pabla Pikasa, našeg porekla, koju je on i portretisao, a i sama je slikala i pisala. A kad sam ovih
godina u Beogradu upoznao poetesu i slikarku DacuMar, pročitao njene knjige i video njene
slike, samo sam se uverio da je tačno ono što sam mislio na neviđeno. Ljubavi Pabla Pikasa se još
rađaju, bojama pišu, a rečima slikaju.

Matija Bećković

Izložba fotografija Dragana Lopušine

Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
Cara Dušana 13, Stari grad, Budva

„Sve je to u ’Mansardi’ suviše poetizovano, pomereno, iščašeno, ali negde na dnu te
knjige stoji neki gorki talog iskustva. A taj gorki talog iskustva ostaje i ostaće i u
kasnijim mojim knjigama, koje, čini mi se, i nisu ništa drugo do pokušaj traženja moje
sopstvene ličnosti, mog sopstvenog ja, želja da se nađe neka prvobitna čistota,
katkad u svetu detinjstva, katkad u sebi samom.”
Danilo Kiš (1972)


 

“Slušao sam kako plaču u noći nevidljivi vozovi i kako se rožnato lišće hvata noktima za zamrzlo, tvrdo
tle.”
Krenuti od Kišove Mansarde. A onda je ostaviti po strani. Kao što i on savjetuje mladog pisca. I stići
gdje? U zaboravljeno, ostavljeno, napu&...

More

Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“

Muzej grada Budve
Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva

Arheološki muzej Zadar

Ispričat ću ti priču...

... jednu jako malu priču o gradu pod zemljom, gradu mrtvih, u kojem su boravile duše onih koji su živjeli ili barem svoje zadnje dane života proveli u Jaderu. U vremenu vladavine careva od Augusta do Konstantina, pa i dalje, u Jaderu se rađalo, živjelo, radilo, gradilo, trgovalo, robovalo i, naposljetku, umiralo. Kroz 8 panoa i vitrine s izloženim materijalom, autorka priča priču o običajima pokapanja u antičkom Zadru te na osnovu rezultata antropološke analize i grobnih priloga pokušava bar donekle rekonstruisati život ljudi čiji su grobovi prezentovani na izložbi. Uz panoe nalaze se vitrina s izloženim materijalom iz groba pronađenog na prostoru Poliklinike 2014. godine, te nekoliko vitrina s reprezentativnim prilozima pronađenim ...

More

GRID UPCOMING EVENTS

 • Izložba slika Dace Marković

  24/10/2021 to 25/10/2021
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“

  24/10/2021 to 05/12/2021
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine

  24/10/2021 to 15/11/2021

COMPACT

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
27
28
29
30
1
3
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • „Mali format – slike, crteži, objekti“ 
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
2
2
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
3
2
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
4
2
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
5
2
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
6
2
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
7
2
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
8
2
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
9
2
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
10
2
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
11
2
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
12
2
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
13
2
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
14
2
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
15
3
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
16
2
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
17
2
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
18
2
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
19
2
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
20
3
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
21
3
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
22
3
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
Current Date
23
3
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
24
3
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
25
3
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
26
2
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
27
2
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
28
2
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
29
2
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
30
2
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
31
2
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva

MODERN

October 2021

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
27
28
29
30
1
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • „Mali format – slike, crteži, objekti“ 
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
2
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
3
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
4
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
5
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
6
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
7
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
8
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
9
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
10
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
11
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
12
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
13
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
14
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
15
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
16
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
17
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
18
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
19
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
20
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
21
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
22
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
Current Date
23
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
24
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
25
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba slika Dace Marković
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
26
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
27
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
28
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
29
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
30
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
31
 • Izložba fotografija Dragana Lopušine
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“
  Muzej grada Budve
  Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva

COMPACT UPCOMING LIMIT 5 EVENTS

24
Oct

Izložba slika Dace Marković

Moderna galerija „Jovo Ivanović”
24
Oct

Izložba fotografija Dragana Lopušine

Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
24
Oct

Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“

Muzej grada Budve
25
Oct

Izložba slika Dace Marković

Moderna galerija „Jovo Ivanović”
25
Oct

Izložba fotografija Dragana Lopušine

Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”

LIST UPCOMING LIMIT 5 EVENTS

24
Oct

Izložba slika Dace Marković

Moderna galerija „Jovo Ivanović”
24
Oct

Izložba fotografija Dragana Lopušine

Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
24
Oct

Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“

Muzej grada Budve
25
Oct

Izložba slika Dace Marković

Moderna galerija „Jovo Ivanović”
25
Oct

Izložba fotografija Dragana Lopušine

Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”

CUSTOMS

UPCOMING

24/102021
24/10/2021 to 25/10/2021

Izložba slika Dace Marković

Moderna galerija „Jovo Ivanović”
Cara Dušana 19, Stari grad, Budva

Da me neko juče pitao šta znam o DaciMar rekao bih da je to jedna od čuvenih ljubavi
Pabla Pikasa, našeg porekla, koju je on i ...

More
24/10/2021 to 15/11/2021

Izložba fotografija Dragana Lopušine

Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
Cara Dušana 13, Stari grad, Budva

„Sve je to u ’Mansardi’ suviše poetizovano, pomereno, iščašeno, ali negde na dnu te
knjige stoji neki gorki ...

More
24/10/2021 to 05/12/2021

Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“

Muzej grada Budve
Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva

Arheološki muzej Zadar

Ispričat ću ti priču...

... jednu jako malu priču o gradu ...

More

PAST

23/10/2021 to 05/12/2021

Izložba Arhološkog muzeja iz Zadra „Ispričat ću ti priču…“

Muzej grada Budve
Petra I Petrovića 11, Stari grad , Budva

Arheološki muzej Zadar

Ispričat ću ti priču...

... jednu jako malu priču o gradu ...

More
18/10/2021 to 15/11/2021

Izložba fotografija Dragana Lopušine

Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
Cara Dušana 13, Stari grad, Budva

„Sve je to u ’Mansardi’ suviše poetizovano, pomereno, iščašeno, ali negde na dnu te
knjige stoji neki gorki ...

More
27/09/2021 to 15/10/2021

Peti međunarodni bijenale akta “Marko Krstov Gregović”

Spomen dom „Crvena komuna”
Obala 111, Petrovac

Bijenale katalog / Binennal catalogue

 

V MEĐUNARODNI BIJENALE AKTA&...

More
27/09/2021 to 01/10/2021

„Mali format – slike, crteži, objekti“ 

Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
Cara Dušana 13, Stari grad, Budva

Nakon prošlogodišnje pauze, kolektivna izložba „Mali format – slike, crteži, objekti“ vraća se na scenu Ljubišine rodne kuće. ...

More
27/09/2021 to 25/10/2021

Izložba slika Dace Marković

Moderna galerija „Jovo Ivanović”
Cara Dušana 19, Stari grad, Budva

Da me neko juče pitao šta znam o DaciMar rekao bih da je to jedna od čuvenih ljubavi
Pabla Pikasa, našeg porekla, koju je on i ...

More