Prvi međunarodni interdisciplinarni naučni skup o Ljubišinom stvaralaštvu, na temu KNJIŽEVNO DJELO STEFANA MITROVA LJUBIŠE – NOVO ČITANJE, Ustanova je organizovala u saradnji s JU Spomen dom „Reževići“. Na dvodnevnom simpozijumu održanom u prostoru Spomen doma Reževići 27. i 28. februara 1998. godine, radove su saopštili eminentni poznavaoci Ljubišinog djela. Nakon dvije godine, Ustanova je izdala zbornik sa predstavljenim radovima (Mediteran, 2000), čiji su recenzenti bili Slobodan Kalezić i Siniša Jelušić, a urednica Lucija Đurašković. U Zborniku su sadržani sljedeći prilozi:

 • Novo Vuković: Kanjoš Macedonović: između mittologeme i realističke pripovjetke;
 • Zoran Konstantinović: Interdisciplinarnost u delu Stefana Mitrova Ljubiše;
 • Dušan Ivanić: Stefan Mitrov Ljubiša i tradicija oblika u srpskoj književnosti;
 • Radoslav Rotković: Ljubiša, Bogišić o državi kao federaciji opština;
 • Živko Đurković: Ljubišin Kanjoš Macedonović i Njegošev vojvoda Draško kao indikatori civilizacijskih oprečnosti;
 • Branko Popović: Osobenosti Ljubišina pripovedanja;
 • Radomir Ivanović: O odnosu folklorne i umjetničke imaginacije u Ljubišinoj fantastičnoj prozi;
 • Vuk Minić: Folklorno blago Ljubišine Skočidjevojke;
 • Vukašin Baćović: Poslovice u pripovjetkama Stefana Mitrova Ljubiše;
 • Vuk Cerović: Humor u Pričanjima Vuka Dojčevića;
 • Valentina Pitulić: Skočidjevojka S. M. Ljubiše – arhetipsko značenje;
 • Vojislav Nikčević: Narodni karakter Ljubišina jezika i stila;
 • Irina Anastasijević: Семантика пейзажа в структуре проиведений Стафана Митрова Любиши;
 • Milа Medigović-Stefanović: Feminološki pristup pripovjetkama Skočidjevojka i Gorde ili kako Crnogorka ljubi;
 • Mila Stojnić: Kanjoš Macedonović i ruska letopisna Priča o kožaru;
 • Vladimir Osolnik: Stefan Mitrov Ljubiša i Fran Levstik;
 • Miodrag Maticki: Epski modeli u istorijskoj prozi Stefana Mitrova Ljubiše;
 • Miodrag Radović: Šta je paštrovsko a šta evropsko u Kanjošu Macedonoviću;
 • Dimitrij M. Kalezić: Biblijski motivi i motivi hrišćanske pravoslavne tradicije u Ljubišinom djelu;
 • Milorad Nikčević: Boj na Visu (1866) fenomen istorijske i poetske fikcije;
 • Božena Jelušić: Paralelizam kao postupak u Ljubišinim pripovjestima;
 • Violeta Piruze-Tasevska: Dramski elementi u pripovestima Stefana Mitrova Ljubiše;
 • Perivoje Popović: Stefan Mitrov Ljubiša u ogledalu vremena;
 • Gojko Božović: Stefan Mitrov Ljubiša između pričanja i pripovesti;
 •  Ana Zečević: Književno delo Stefana Mitrova Ljubiše kao inspiracija muzičkim stvaraocima.