Od 2. do 4. marta Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak“, u saradnji sa JU Muzeji i galerije Budve i društvom za Kulturni razvoj “Bauo” organizuje program povodom proslave manifestacije “Ljubišini dani”, u Beogradu i Novom Sadu.

JU Muzeji i galerije Budve će se predstaviti sa dva sopstvena izdanja – zbornikom radova “Stefan Mitrov Ljubiša: intertekstualna interpretacija”, koji će predstaviti mr Lucija Đurašković i prof. Vuda Ognjenović 2. marta od 18 časova na zadužbini Ilije M. Kolarca, kao i monografijom Sava Pavlovića, o kojoj će 3. marta u Narodnoj biblioteci Beograda govoriti akademik Radomir V. Ivanović, Marin Ivanović i Savo Pavlović.

Kompletan program “Ljubišinih dana” u Beogradu i Novom Sadu je u prilogu.