Spomen dom organizator je tradicionalne kolektivne umjetničke izložbe „Mali format – slike, crteži, objektiˮ. Tokom devet izdanja, kroz izložbu se predstavilo pedesetak domaćih likovnih stvaralaca u raznim izražajnim medijima – slike, crteži, skulpture, grafike i objekti u manjoj formi. Kriterijumi na kojima se bazira koncept izložbe i izbor radova su visoki umjetnički kvaliteti, izražena kreativnost i stvaralački duh.