Manastir Gradište se nalazi na uzvišenju iznad Buljarice. Od Petrovca je udaljen 2,5 km u pravcu Bara. Manastir je podignut na ostacima antičke građevine. Pored konaka, sadrži tri crkve. Glavna manastirska crkva je posvećena Sv. Nikoli, a druge dvije Sv. Savi i Uspenju Bogorodice. Po predanju osnovan je u XII vijeku, a u pisanim dokumentima se pominje od 1305. godine, u vrijeme kralja Milutina. Čitava unutrašnjost crkve Sv. Nikole pokrivena je fresko slikarstvom koje je 1620. godine uradio Pop Strahinja iz Budimlja. Ikonostas crkve Sv. Nikole je izrezbario i oslikao slikar Vasilije Rafailović, pripadnik čuvene bokokotorske slikarske škole Rafailo Dimitrijević iz Risna. Naročito poznata i zanimljiva ikona na ovom ikonostasu je ikona na kojoj je predstavljen Sv. Hristifor sa pseće-magarećom glavom.