Na osnovu Preporuke za sprječavanje unošenja zaraznih bolesti u zemlju i njihovog prenošenja u druge zemlje broj: 8- 501/20-129/167 od 13. marta 2020. godine, Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa broj: 8-501/20-129/167 od 13. marta 2020. godine, Obavještenja Ministarstva kulture Crne Gore broj: 01-082/20-883 od 12. marta 2020. godine i člana 19 Statuta Ustanove, donosi se sledeća

 

O D L U K A

 

I Obustavlja se realizacija planiranih programskih aktivnosti Ustanove koje se odnose na javna okupljanja, shodno odluci Ministarstva kulture, a po preporuci Instituta za javno zdravlje. Obustava planiranih aktivnosti sprovodiće se do daljnjeg u skladu sa instrukcijama Instituta za Javno zdravlje Crne Gore.

II U skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja, Muzej grada Budve, Moderna galerija „Jovo Ivanović”, Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”, Spomen dom „Crvena komuna“ i Spomen dom „Reževići” biće zatvoreni za grupne i individualne posjete do daljnjeg. Odluka važi sve do ukidanja mjera za prevenciju zaraznih bolesti.

III U skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja Crne Gore za radna mjesta za koje proces rada to dozvoljava uspostavice se obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odnosno djelatnosti od kuće. Takođe u skladu sa potrebama procesa rada organizovaće se i dežurstva u organizacionim jedinicama Ustanove.

IV Obezbjeđuje se pravo na plaćeno odsustvo sa rada roditelju, staratelju, hranitelju, usvojitelju ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života usljed prekida obrazovno- vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama u trajanju od najmanje 15 dana, počev od 16. marta 2020. godine, a po naredbi Ministarstva zdravlja Crne Gore.

V  Odluka stupa na snagu počev od 16. marta 2020. godine, a važiće najmanje 15 dana u skladu sa instrukcijama Instituta za javno zdravlje i preporukama i naredbama Ministarstva zdravlja Crne Gore.

 

OBRAZLOŽENJE

 

U cilju zaštite zaposlenih u Ustanovi, odnosno svih građana Crne Gore, a na osnovu Preporuke za sprječavanje unošenja zaraznih bolesti u zemlju i njihovog prenošenja u druge zemlje Ministarstva zdravlja Crne Gore, Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju,  suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa Ministarstva Zdravlja Crne Gore, kao i Obavještenja Ministarstva kulture Crne Gore, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

                                                                                                                                    DIREKTOR

Lucija Đurašković, s. r.