Pored mozaika, „hipokausta“ i pločnika (rimski period) pronađenog u suterenu zgrade Muzeja grada Budve, kapiteli, stubovi i dio arhitravne grede, čine rijetke ostatake rimske vile „Villa Urbana“ (I –II vijek), a prezentirani na omanjoj budvanskoj pjaceti predstavljaju osoben, neobično vrijedan i reprezentativan detalj vezan za Budvu iz rimskog perioda.