Kao što i samo ime navodi crkva Santa Marija de Castello nalazila se unutar budvanskog Kastela, odnosno tvrđave – Citadele. Zbog uklapanja ostatka razrušene crkve u sistem kasnijih građenja zidova unutar austrijskog utvrđenja teško se prepoznaje izgled crkve. Ipak se po ostacima može zaključiti da je predstavljala jednobrodnu građevinu sa polukružnom apsidom na istoku i portalom na zapadnoj strani. Kao i crkva Sv. Save Osvećenog i ova crkva se datuju u XII-XIV vijek „vlasti Nemanjića i Balšića“.