Sa posebnim zadovoljstvom vas obavještavamo da je otvoren poziv za VI Međunarodni bijenale akta Marko Krstov Gregović u organizaciji JU Muzeji i galerije Budve.

Bijenale akta malog formata biće održano u julu 2024. godine u Spomen domu „Crvena komuna“ u Petrovcu. Bijenale je nagradnog karaktera, pristigle radove selektovaće stručni žiri i biće dodijeljeno pet novčanih nagrada i pet pohvala. Sve informacije o Bijenalu mogu se pronaći u Instrukcijama, a za eventualna dodatna pitanja, pišite na zvaničnu email adresu Bijenala – biennialofnude@gmail.com

INSTRUKCIJE ZA UČEŠĆE

Aplikacioni-formular Bijenale

Rok za prijavu je do 15. marta 2024. godine.

U prilogu Vam dostavljamo zvanične Instrukcije za prijavu na Bijenale i formular (na našem i na engleskom jeziku). Poziv je otvoren za sve umjetnike/ce iz zemlje i inostranstva koji prihvataju i ispunjavaju uslove učešća.

It is our great pleasure to announce the open call for the VI International Biennial of Nude “Marko Krstov Gregović”, in the organization of Public Institution Museums and galleries of Budva.

Small format Biennial of Nude will take place in July 2024 in the Memorial home “Crvena komuna” in Petrovac. Biennial is an award winning artistic competition, art works will be selected by the jury, and five awards and five commendations will be granted. All the relevant information about the Biennial can be found in the Instructions, and for all the additional information do not hesitate to contact us via official email address – biennialofnude@gmail.com

Participation Instructions

Application Form

Please note the deadline for the application is March 15, 2024.

Please find the official Instructions and application form in the attachment. The call is open for all the artists from the country and abroad that accept and fulfill the conditions of participation.