U organizaciji JU Muzeji i galerije Budve u utorak, 4. oktobra 2022. godine u 19 časova, u Spomen-domu „Crvena komuna” u Petrovcu, otvorena je izložba crteža i kolaža umjetnice Kristine Milivojević pod nazivom Inkarnati.. Kustoskinja izložbe je mr Miliijana Istijanović. Izložbu je otvorila Katarina Gazdić Ilić, istoričarka umjetnosti:

 

„Večeras pred nama u galeriji „Marko Krstov Gregović” nalazi se dinamična i višeslojna postavka. U serijama crteža ugljenom na papiru, eksperimentalnih kolaža, digitalnih grafika i video zapisom, koji čine jedinstveni ciklus „Inkarnati”, Kristina Milivojević nas vodi putem snovitih sećanja poigravajući se potencijalnim identitetima. U kretanjima od sofisticiranog, suptilnog do ekspresivnog crteža, bavi se integracijom i dezintegracijom ljudskih figura. Prateći nit podsvesnog i nelogičnog, ostavlja formu u nagoveštaju onoga što jesmo i šta možemo biti, oduzimanjem sebe a dodavanjem drugog, sa idejom stvaranja mogućih ljudskih identiteta…

Upotrebom sintetičkih materijala u svojim kolažima, poput plastike kojom čovek nastoji da „obogati” i transformiše sebe i svet oko sebe, postavlja pitanje duhovnog uzdizanja na putanji dubokog estetskog i ekološkog poniranja. Idući dalje u prostore digitalnih medija, Kristina gradi umetničke kompozicije vlastitih iskustava istražujući sopstvo u hodnicima sećanja. Bavi se i pozicijom žene u društvu, koja je u ovim trenucima posebno aktuelna. U svom video radu, tačkom jedinstvene perspektive, kategorije vremena i prostora gube svoju vrednost. Izmiče nam svet kojem ONA ide u susret i ostaje skriveno i nemerljivo ono što predstoji na njenom putu. U eteričnoj atmosferi svog umetničkog izražavanja Kristina Milivojević stvara nove svetove, saopštavajući nam da svaki trenutak ima svoj smisao i značaj, a da sama ideja preuzeta iz savremenog trenutka umetničkim opipavanjem i uobličavanjem pripada sferi večnog.”

 

 

Izložba će biti otvorena do 17. oktobra 2022. godine.