More

05/06/2023 to 15/06/2023

Spomen dom „Crvena komuna”

Obala 111, Petrovac

+382 33 402 877

Akcenat cijele izložbe je na interaktivnosti jer je namjera tima da posjetioci individualno dođu do zaključka o značenju i temi pojedinačnih fotografija. Uz fotografije, tokom izložbe se prikazuje prezentacija o mentalnom zdravlju koja podrobnije opisuje svako od prikazanih stanja mentalnog zdravlja, kao i rezultate ankete „Mladi i edukacija o mentalnom zdravlju u Crnoj Gori”. Rezultati prikazuju i statistike nivoa društvene svijesti i edukacije o mentalnom zdravlju u Crnoj Gori. Fotografije prikazuju mentalna stanja: anksioznost, poremećaj ishrane, opsesivno-kompulsivni poremećaj (OKP), posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD), granični, histrionični impulsivni i bipolarni poremećaj, depresiju, zavisnost i impulsivnost.
Cilj izložbe je usmjeriti pažnju na probleme mentalnog zdravlja, na to koliko se u crnogorskom društvu otvoreno (ne)govori o psihičkim problemima, koliko su aktivne i funkcionalne institucije za pružanje pomoći kao i na moguća rješenja za poboljšanje situacije.