More

25/04/2023 to 16/05/2023

Spomen dom „Crvena komuna”

Obala 111, Petrovac

+382 33 402 877

Dio teksta iz kataloga koji prati izložbu, autor Rosanda Jušković:

„Autoportret sagledan kroz prizmu simbola naziv je triptiha koji predstavlja hronološki praćen tok ciklusa života, preispitujući ljudsko biće i okolinu u kojoj se nalazi kroz različite nivoe postojanja. Riječ je o dvadeset i jednom radu, podijeljenih u tri dijela, koji zajedno čine cjelinu. U idejnom aspketu, triptih je prvenstveno zasnovan na filozofiji, pa nazivi dvadeset i jednog rada potiču iz filozofskog rječnika (latinskog, grčkog i njemačkog porijekla), dok su u praktičnom domenu pojmovi predstavljeni kroz fotografiju i simbole iz različitih oblasti, ali je veoma važna i uloga simbola iz različitih naučnih oblasti, koji upotpunjuju svaki od radova. Proces stvaranja rada trajao je dvadeset i jedan dan, koliko triptih broji radova, pa se isti može smatrati i nekom vrstom vizuelnog dnevnika, zasnovanom na konceptu eksperimentalne prirode.”