More

02/09/2022 to 15/09/2022

Moderna galerija „Jovo Ivanović”

Cara Dušana 19, Stari grad, Budva

033 452 380

Pneuma

Kristina Pirković, Marko Tubić i Petar Mošić

Sam naslov izložbe navodi na razmišljanje šta je to životna snaga, u čemu se ona
ogleda, i kako je transponovana u likovnim delima. Vodeći se time, okupljena je
grupa mlađih umetnika, koja na različite načine, kroz samorodne opuse –
korespondira ovom temom. Bez obzira na uticaje višeznačne prošlosti, kao što je
konstantna aktuelnost prisustva ljudske figure u vizuelnom izražavanju – što je i
kod predstavljenih autora lajt motiv, transponovanjem ličnog daha ( kod starih
Grka – Pneuma) njihovi radovi dobijaju neslućenu slojevitost.
U pitanju su troje mladih, a već prepoznatih i autentičnih slikara, koji se u svojim
generacijama izdvajaju kao najuspešniji – Kristina Pirković, Marko Tubić i Petar
Mošić. Oni su individualnim i višeslojnim ikonografijama, koje počivaju na
preciznom crtežu, našli svoje mesto na srpskoj likovnoj sceni – strpljivim,
nenametljivim i predanim gradjenjem kreda, koji pratimo i čitamo…od telesnog,
raščlanjenog i brutalnog, do duhovnog, vanpojavnog i metavremenskog. Neke od
kompozicija su dramatične, druge uznemirujuće mirne. Nespokoj koji izazivaju u
posmatraču – zapravo je pneuma. Njihovo angažovano slikarstvo, realnost koju ne
želite da vidite ili izbegavate, kritički je promišljeno suočavanje sa problemima
likovno viđenim iz drugog ugla. Za sve autore je zajednička izrazita preciznost
građenja polja, sklad u kompoziciji, kao i arhetipska važnost.
Maja Živanović, likovni kritičar i novinar