More

01/09/2021 to 20/09/2021

Moderna galerija „Jovo Ivanović”

Cara Dušana 19, Stari grad, Budva

033 452 380

„Na raskršću prošlosti i sadašnjosti i u pogledu materijala koje koristi a i motiva svojih slika, Milošević se karakteriše kao pobornik magijskog realizma i novodobnih struja proisteklih iz nekadašnje Mediale – on u svojim slikama razliva samo med, a njegove slike prijaju oku. Posmatrajući ih daju volji na maštu, otkrivaju priče, tajne, snove… koje posmatrač treba da dokuči ili jednostavno prenese u neku svoju priču i smisli joj kraj“.

 mr Senka Subotić.

 

„Miloševićevo slikarstvo  je izuzetna  intimistička umetnost figurativnog usmerenja, snažno oslonjena na veštine i način promišlјanja starih majstora flamanskog, španskog i venecijanskog slikarstva. U vremenu digital printova, video radova i instant kulture on svojim radovima afirmiše značaj klasične slikarske veštine. Kompilacijom suptilnog crteža (crtež je misao), sa pažlјivo biranim koloritom (boja se događa, ona je emotivni postupak) i specifične likovne obrade, sa predstavlјanjem i pripovedanjem, umetnik skida prašinu sa slikarske kulturno-istorijske tradicije, gradeći svoju osećajnost i estetiku utemelјenu na lepoti klasičnog ideala.

Zvonimir Osrečki, likovni kritičar