More

29/02/2020 19:00

Moderna galerija „Jovo Ivanović”

Cara Dušana 19, Stari grad, Budva

033 452 380

Zbornik „Nematerijalna kulturna baština Paštrovića: Budućnost tradicije & tradicija za budućnost“ nastao je kao rezultat rada četvorodnevne međunarodne naučne konferencije po pozivu o nematerijalnoj kulturnoj baštini Paštrovića, sa oko 40 učesnika, održane od 8. do 11. maja 2019. godine u Spomen-domu „Reževići“ i Spomen-domu „Crvena komuna“ u Petrovcu (JU Muzeji i galerije Budve). Cilj ove konferencije bio je da ukaže na bogatstvo i raznovrsnost kulturne baštine paštrovskog i uopšte primorskog kraja, naročito one nematerijalne, kao i da osvijetli moguće modele valorizacije i u cilju valjanog održivog razvoja. S tim u vezi, zbornik radova tretira brojna pitanja od važnosti za datu tematiku, i to iz ugla: normativnog i institucionalnog okvira zaštite baštine na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom planu, uloge muzeja i drugih institucija od značaja, modela valorizacije i turističke potencijala baštine, primjene u obrazovanju itd. S druge strane, u knjizi su objavljeni i radovi koji tretiraju određene elemente nematerijalne kulturne zaostavštine, poput jezika, religije, književnosti, muzike, plesova, umjetničkih performansa, nošlje, kuhinje, zanata, vještina.

Objavljivanje ovog zbornika radova je podržalo Ministarstvo kulture Crne Gore. Zbornik se sastpji iz četiri ključna poglavlja pod nazivima: Budućnost tradicije, Tradicija za budućnost, Varia odnosno razno i Prilozi. Urednici zbornika su doc. dr Zlata Marjanović, mr Dušan Medin i Davor Sedlarević, dok rezencije potpisuju akademik Zlata Bojović (Beograd), akademik Radomir V. Ivanović (Beograd), prof. dr Aleksandar Čilikov, vanredni član CANU (Cetinje), prof. dr Marijana Kokanović Marković (Novi Sad), prof. dr LJiljana Gavrilović (Beograd), prof. dr Borjanka Trajković (Sombor), prof. dr Lidija Vujačić (Nikšić), doc. dr Zlata Marjanović (Banja Luka), dr Miroslav Luketić (Budva), dr Mila Medigović Stefanović (Beograd), dr Branko Banović (Podgorica), dr Katarina Mitrović (Beograd) i prof. Bojan Suđić, maestro (Beograd). Zbornik je predstavljen publici u tri crnogorska grada tokom jeseni 2019. godine, i to 4. novembra u petrovačkom Spomen-domu „Crvena komuna“, 5. novembra u JU Centar za kulturu Kolašin i 6. novembra u JU Muzeji i galerije Nikšić.

Izvod iz jedne od više recenzija ovog zbornika, koju potpisuje prof. dr Lidija Vujačić, vanredna profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore: „Kroz interdisciplinarni pristup prezentovane su različite teme, kao što su se otvorili i aktuelni problemi vezani za očuvanje, zaštitu, prezentaciju i valorizaciju nematerijalne kulturne baštine pomenutog kraja. U tom smislu su, naučni skup i zbornik, uz dobro osmišljenu i realizovanu ideju od strane organizatora Društva za kulturni razvoj ,,Bauo” poslali jasnu poruku široj javnosti da su nematerijalni kulturni sadržaji od izuzetne društvene važnosti, s obzirom na to da su simbolički i identitetski, ali da ujedno mogu biti i ,,tržišni” u širem kontekstu dinamike savremenog (postmodernog, medijskog, konzumerističkog) društva.“