Rimska kamena česma je otkrivena poslije zemljotresa 1979. godine, i to neposredno izvan sjevernih zidina Starog grada, dok se danas nalazi na ulazu u Muzej grada Budve. Četvrtastog je oblika sa izlivnim kanalom na jednoj od četiri strane. Potiče iz I-II vijeka n.e.