Sakralni spomenici u Starom gradu

U sakralne spomenike budvanskog Starog grada spadaju: ostaci arhitekture ranohrišćanske bazilike sa kraja V vijeka nove ere, katedralna crkva Sv. Ivana koja svoje porijeklo vezuje za VII vijek, crkva Santa Marija in punta iz 840. godine, crkva Sv. Save Osvećenog iz XII vijeka, ostaci crkve Santa Marija de Castello na Citadeli iz XIV vijeka i crkva Sv. Trojice iz 1804. godine.