Sakralni spomenici u Starom gradu

U sakralne spomenike budvanskog Starog grada spadaju: ostaci arhitekture ranohrišćanskebazilike sa kraja V vijeka nove ere, katedralna crkvaSv. Ivana koja svoje porijeklo vezuje za VII vijek, crkvaSantaMarijainpunta iz 840. godine, crkvaSv. Save Osvećenog iz XII vijeka, ostaci crkve Santa Marija de Castello na Citadeli iz XIV vijeka i crkva Sv. Trojice iz 1804. godine.