Stari grad

Od značajnijih kulturno-istorijskih spomenika vezanih za Stari grad, pored ostalih, pomenimo: pilone, odnosno kapiju antičke Budve koja datira iz VII-VI vijeka prije n.e., ostatke antičke nekropole sa neobično bogatim pokretnim arheološkim nalazima, rimskekapitele, rimske i ranohrišćanskemozaike, rimsketerme, rimski žrtvenik sa natpisom Vinicia Pavlina, rimsku kamenu česmu i ostaci rimskog pločnika.

Posebnu kulturno-istorijsku dragocjenost Budve čine: Srednjovjekovni statut grada Budve I brojni sakralnispomenici unutar Starog grada. Veći broj crkva, manastira i tvrđava duž budvanske rivjere čine značajan segment njene spomeničke baštine. U Starom gradu izdvajaju se: ostaci arhitekture ranohrišćanskebazilike sa kraja V vijeka nove ere, katedralna crkvaSv. Ivana koja svoje porijeklo vezuje za VII vijek, crkvaSantaMarijainpunta iz 840. godine,  crkvaSv. SaveOsvećenog iz XII vijeka, ostaci crkveSantaMarijadeKastelo na Citadeli iz XIV vijeka i crkvaSv. Trojice iz 1804. godine, ispred koje se nalazi grob poznatog književnog velikana, budvanina StefanaMitrovaLjubiše. Posebna znamenitost, svetinja i zaštitnica grada je ikona sa predstavom Bogoridice sa Hristom, ili tzv. „Budvanska gospa“ koja potiče sa kraja XIV vijeka.