Stari grad

Od značajnijih kulturno-istorijskih spomenika vezanih za Stari grad, pored ostalih, pomenimo: pilone, odnosno kapiju antičke Budve koja datira iz VII-VI vijeka prije n.e., ostatke antičke nekropole sa neobično bogatim pokretnim arheološkim nalazima, rimske kapitele, rimske i ranohrišćanske mozaike, rimske terme, rimski žrtvenik sa natpisom Vinicia Pavlina, rimsku kamenu česmu i ostaci rimskog pločnika.

Posebnu kulturno-istorijsku dragocjenost Budve čine: Srednjovjekovni statut grada Budve I brojni sakralni spomenici unutar Starog grada. Veći broj crkva, manastira i tvrđava duž budvanske rivjere čine značajan segment njene spomeničke baštine. U Starom gradu izdvajaju se: ostaci arhitekture ranohrišćanske bazilike sa kraja V vijeka nove ere, katedralna crkva Sv. Ivana koja svoje porijeklo vezuje za VII vijek, crkva Santa Marija in punta iz 840. godine,  crkva Sv. Save Osvećenog iz XII vijeka, ostaci crkve Santa Marija de Kastelo na Citadeli iz XIV vijeka i crkva Sv. Trojice iz 1804. godine, ispred koje se nalazi grob poznatog književnog velikana, budvanina Stefana Mitrova Ljubiše. Posebna znamenitost, svetinja i zaštitnica grada je ikona sa predstavom Bogoridice sa Hristom, ili tzv. „Budvanska gospa“ koja potiče sa kraja XIV vijeka.