Autentični suveniri koji su replike artefakata iz budvanskih nekropola se mogu kupiti u Muzeju grada Budve i na ulazu u bedeme grada Budve.