Ostrvce naspram Petrovca na kome se nalazi mala crkva Sv. Neđelje, podignuta u davna vremena, po kojoj je manji Katič dobio ime. Rustičnog izgleda, manjih dimenzija i jednostavne arhitektonske kostrukcije, ova stara crkvica predstavlja i zanimljivu znamenitost i ukras petrovačkog zaliva. Postoji više predanja o tome ko je i sa kojim razlogom podigao crkvicu. Jedno govori da je sagrađena od mornarskih priloga, drugo da ju je sagradio jedan grčki mornar koji se tu spasio prilikom brodoloma, neke daleke godine, u sveti dan, Neđelju, dok treće predanje saopštava da ova crkva postoji od vremena kada je Mahmut-paša Bušatlija, pri svom prolasku kroz ovaj kraj, razorio i opustošio Paštroviće.