Zbirka Zavičajni umjetnici predstavlja pregled lokalne likovne scene, odnosno razvoj mlađe, srednje i starije generacija umjetnika sa područja Budve, Petrovca, Reževića i Buljarice. Stalnu postavku iz ove zbirke čine radovi umjetnika Marka Krstova Gregovića, Stevana Luketića, Jovana Jova Ivanovića, Slobodana Boba Slovinića, Dragana Mijača Brileta, Sava Pavlovića, Nika Kalađurđevića, Alja Smailagića, Vasa Nikčevića, Đorđija Bata Boljevića, Marice Kuznjecov Boljević, Saše Radišića, Mime Mitrović, Dijane Lazović i Bojane Popović.

Proces formiranja zbirke je tekao kontunuirano od osnivanja ustanove, otkupom i poklonom. Djela koje se nalaze u zbirci su nastajala u hronološkom rasponu od 1986. godine do današnjih dana. Kapitalno djelo ove zbirke predstavlja umjetničko djelo „Ženski akt”, nastalo početkom XX vijeka (tačna godina nastanka je nepoznata), slikara Marka Krstova Gregovića iz Petrovca.