Zbirka strane umjetnosti je najveća zbirka u fondu Moderne galerije i broji preko 150 radova. Moderna galerija je u toku svog dugogodišnjeg postojanja uvijek pratila dešavanja u likovnom životu drugih zemalja, uvijek vodeći računa da u skladu sa sopstvenim mogućnostima afirmiše strane umjetnike. Zbirka strane umjetnosti sastoji se od radova likovnih stvaralaca iz bivših jugoslovenskih republika i drugih stranih zemalja. Organizacijom internacionalnih likovnih susreta, Moderna galerija je od 1974. do 1986. uspjela da realizuje bar jednu međunarodnu izložbu i nakon tog perioda ulagani su napori da se uspostavi saradnja sa internacionalnim umjetnicima. Tako da su u Budvi boravili eminentni strani umjetnici: Gutuzo, Tabući, Mosjenko, Nandi, Pigoznis, Estruga, Koka, Raul Žan Mulen i dr. Moderna galerija je uspjela da organizuje neke od važnih izložbi kakva je bila izložba američke grafike, da uspostavi saradnju sa meksičkim slikarima i predstavi njihov rad, organizuje izložbu engleske i bugarske grafike, izložbu slikarstva Umbrije i Valeta, kao i izložbe ukrajinskih i holandskih umjetnika.

Neki od najznačajnijih umjetnika sa prostora bivše Jugoslavije čiji radovi čine dio Zbirke strane umjetnosti su: Olja Ivanicki, Milan Cmelić, Sava Stojkov, Milić od Mačve, Milan Tucović i Danica Masniković.