Zbirka zavičajne umjetnosti sastoji se od radova najznačajnijih slikara sa prostora Budve rođenih od kraja XIX vijeka pa sve do danas: Anastasa i Špira Bocarića, Stevana Luketića, Jovana Ivanovića, Slobodana – Pura Đurića,  Slobodana – Boba Slovinića i drugih. Od samog osnivanja Moderna galerija je nastojala da naglasi značaj i valorizuje rad domaćih umjetnika i na taj način da probudi svijest o važnosti pojedinih budvanskih umjetnika. Shodno tome, u više navrata organizovala je prezentacije koje su za cilj imale da se rad domaćih slikara Anastasa i Špira Bocarića valorizuje i spasi od zaborava.