Samozvani potpredsjedniče, Vladimire Bulatoviću, samozvani ili takozvani, jer bi gospodine ili druže više odgovaralo onome čovjeku koji bi pošteno odlučio da se povuče sa ničim zaslužene fotelje, nego što i dalje u njoj nasilno istrajava, vrijeđajući, Vama svojstvenim stilom, dugogodišnji rad i zalaganje radnika koji su svojim poštenim radom zaradili plate, ne bježeći ili se ne sklanjajući ni od koga. Posebno što svoj kvaziautoritet foteljaša štitite anonimnim nezakonitim obezbjeđenjem i policijom spremnom da ide na narod čiji se predstavljate kao vrli zastupnik. Smetaju Vam milionski budžeti, a nisu Vam smetali kada ste duboko zauzevši fotelju izglasavali sa koalicionim partnerima taj isti budžet za koji previđate da je usmjeren na tri bivše ustanove, ali Vam je zato uvijek smetalo da javno iznesete da su JU Muzeji i galerije Budve, pored zavidnog programa uspjela da vrati skoro milion evra opljačkanog duga za poreze i doprinose i to upravo od onih sa kojima danas gradite javno-tajni projekat korumpirane kvazi vlasti: Žičara-Buljarica-Slovenska plaža. Rekoste li Vi ono javno, u svojstvu vrsnog bankara i čovjeka koji drži riječ, na TV Vijesti u emisiji „Reflektor”, i to još prije mjesec i više dana, da će se za petnaestak dana odblokirati račun i obezbjediti zarade, ili nam se to, kao i mnogo što šta prije, od Vas pričini? Da li uopšte pomišljate kako je zaposlenima tri mjeseca bez plata, ili kao pravi bankar mislite samo o kamati… Da li slučajno znate da član 31. Zakona o kulturi predviđa da je osnivač, u ovom slučaju Opština, dužna da redovno isplaćuje zarade radnicima, a ako ne, članom 98. istog Zakona, predviđene su i kaznene odredbe. Nego srećom, pa nećete još dugo u bijeg i lov u prazno, takozvani potpredjedniče Bulatoviću, sem onamo gdje ste na nedužne navikli, pa te navike, izgleda ne možete da se oslobodite, nego sada na zaposlene… A o Vašim rezultatima rada, mimo kulture naravno, jer joj ne pripadate, nekom drugom prilikom.

 

                                                                                                         DIREKTOR

                                                                                           mr  Lucija Đurašković, s.r.

                                                                         u ime zaposlenih u JU “Muzeji i galerije Budve”