Moderna galerija

Cara Dušana 19, Stari grad, Budva

+382 33 451 343
moderna.galerija.budva@gmail.com

Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša“

Cara Dušana 13, Stari grad, Budva

+382 33 452 060
spomendomsmlj@t-com.me

Muzej grada Budve

Petra I Petrovića 11, Stari grad, Budva

+382 33 453 308
muzej.grada.budve@gmail.com

Spomen dom „Reževići“

Reževići b.b.

+382 33 462 101
sdrezevici@gmail.com

Spomen dom „Crvena komuna“

Obala 111, Petrovac

+382 33 402 877
galerijamkgregovic@gmail.com