Ikone Paštrovića i Budva

Autori koncepta izložbe: mr Lucija Đurašković i Dušan Medin, MA

Urednik: Dušan Medin, MA

Vrsta publikacije: katalog izložbe

Godina izdanja: 2020.

PDF

Jovan Jovo Ivanović

Urednice: Dragana Ivanović i mr Lucija Đurašković

Vrsta publikacije: monografija

Godina izdanja: 2018.

PDF

Kamen u ogledalu mora

Autori koncepta izložbe: mr Milijana Istijanović i Dušan Medin, MA

Urednik: Dušan Medin, MA

Vrsta publikacije: katalog izložbe

Godina izdanja: 2018.

PDF

Naši pisci i njine aure

Autor: dr Gojko Čelebić

Urednik: Dušan Medin, MA

Vrsta publikacije: zbirka tekstova

Godina izdanja: 2018.

PDF

Aspioti — obnovljeno lice ikone

Autori teksta: Dušan Medin, MA, mr Lucija Đurašković i Živko Radović

Autori koncepta izložbe: Dušan Medin, MA i arhimandrit Pavle Kalanj

Urednik: Dušan Medin, MA

Vrsta publikacije: katalog izložbe

Godina izdanja: 2017.

PDF

Lazaret i Kastelo — Nadahnuće i motiv

Autori teksta: Dušan Medin, Slobodan Slovinić, Aleksandar Radojević i Goran Pajović

Autor koncepta izložbe: Dušan Medin

Vrsta publikacije: katalog izložbe

Godina izdanja: 2015.

PDF