Petrovac

Nalazi se na oko 20 km južno od Budve prema Baru, u udolini oivičenoj brdima koja skoro da zalaze u more. Dvije pješčane plaže ga cijelom dužinom odvajaju od mora. Predpostavlja se da je nastao u rimsko doba kada je, najvjerovatnije bio jedna od stanica na rimskom putu uz jadransku obalu. Iz kasnorimskog perioda su ostaci mozaičkog poda (III-IV vijek) pronađeni u naselju Mirišta. Najstariji naziv za ovo naselje je Lastva, na koji prvi put nailazimo u „Ljetopisu Popa Dukljanina“. Za vrijeme Mlečana, u XVI vijeku, sagrađena je tvrđava Kastio, a takođe i sanitarna zgrada Lazaret u koju su bili smješteni bolesnici u vrijeme epidemija (karantin). Današnji izgled naselje je počelo da poprima  krajem XVIII i početkom XIX vijeka, da bi postepeno preraslo u turistički atraktivno središte.

U neposrednoj blizini Petrovca nalaze se crkve Sv. Tome  i  Sv. Ilije, obe iz  XIV-XV vijeka, kao crkva Sv. Krsta u Novoselju sagradjena u XIV vijeku, a ukrašena freskama sa početka XVII vijeka.

Ispred Petrovca nalaze se dva omanja ostrva Katič i Sv. Neđelja sa istoimenom crkvicom na hridini.