JU Muzeji i galerije Budve pokrenula je dva izuzetno značajna projekta konzervacije:

  1. Konzervaciju Antičkog mozaika iz Vile urbane, koja je završena 2014. godine
  2. Konzervaciju Ranohrišćanskog mozaika iz bazilike koja je još uvijek u toku