Javne nabavke

Akta

  • PRAVILNIK NABAVKI MALE VRIJEDNOSTI

  • PRAVILNIK NABAVKE HITNE VRIJEDNOSTI

  • IZMJENE PRAVILNIKA MALE VRIJEDNOSTI

  • 2019

  • OBAVJEŠTENJE O ISHODU - ŠTAMPARSKE USLUGE 2019

  • NABAVKA - ŠTAMPARSKE USLUGE 2019