Kompletan program

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
27
28
29
30
31
1
 • 20:00Izložba “Linije dodira” umjetnice Ivane Babić
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
2
 • 20:00Izložba “Linije dodira” umjetnice Ivane Babić
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
3
 • 20:00Izložba “Linije dodira” umjetnice Ivane Babić
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
4
 • 09:30„Arheolab“ – Međunarodna ljetna arheološka škola za djecu
 • 20:00Izložba “Linije dodira” umjetnice Ivane Babić
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
5
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 09:30„Arheolab“ – Međunarodna ljetna arheološka škola za djecu
 • 20:00Izložba “Linije dodira” umjetnice Ivane Babić
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • 20:00Svečano zatvaranje izložbe Ivane Babić
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
Current Date
6
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 09:30„Arheolab“ – Međunarodna ljetna arheološka škola za djecu
 • 20:00Izložba “Linije dodira” umjetnice Ivane Babić
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
7
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 09:30„Arheolab“ – Međunarodna ljetna arheološka škola za djecu
 • 20:00Izložba “Linije dodira” umjetnice Ivane Babić
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
8
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 09:30„Arheolab“ – Međunarodna ljetna arheološka škola za djecu
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
9
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
10
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 09:30„Arheolab“ – Međunarodna ljetna arheološka škola za djecu
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
11
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 09:30„Arheolab“ – Međunarodna ljetna arheološka škola za djecu
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
12
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 09:30„Arheolab“ – Međunarodna ljetna arheološka škola za djecu
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
13
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 09:30„Arheolab“ – Međunarodna ljetna arheološka škola za djecu
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
14
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 09:30„Arheolab“ – Međunarodna ljetna arheološka škola za djecu
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
15
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 09:30„Arheolab“ – Međunarodna ljetna arheološka škola za djecu
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
16
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 09:30„Arheolab“ – Međunarodna ljetna arheološka škola za djecu
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
17
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 09:30„Arheolab“ – Međunarodna ljetna arheološka škola za djecu
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
18
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 09:30„Arheolab“ – Međunarodna ljetna arheološka škola za djecu
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
19
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 09:30„Arheolab“ – Međunarodna ljetna arheološka škola za djecu
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
20
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 09:30„Arheolab“ – Međunarodna ljetna arheološka škola za djecu
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
21
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 09:30„Arheolab“ – Međunarodna ljetna arheološka škola za djecu
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
22
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
23
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
24
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
25
 • Izložba slika Dijane Vukićević
  Spomen dom „Stefan Mitrov Ljubiša”
  Cara Dušana 13, Stari grad, Budva
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
26
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
27
 • Izložba slika Orijane Ubović
  Moderna galerija „Jovo Ivanović”
  Cara Dušana 19, Stari grad, Budva
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
28
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
29
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
30
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
31
 • 21:00Izložba slika Milana Lutovca
  Spomen dom „Crvena komuna”
  Obala 111, Petrovac
1
2
3
4
5
6