• STATUT JAVNE USTANOVE MUZEJI I GALERIJE BUDVE

  • PROGRAM RADA JU MUZEJI I GALERIJE BUDVE ZA 2019. GODINU

  • IZVJEŠTAJ O RADU JU MUZEJI I GALERIJE BUDVE ZA 2018. GODINU

  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE MUZEJI I GALERIJE BUDVE

  • PLAN INTEGRITETA JU MUZEJI I GALERIJE BUDVE