– Paštrovski sud – sastavljen od četiri sudije (iz svakog paštrovskog plemena po jedan) i dvanaest vlastela, zasjedao je od početka XVI vijeka sve do 1929.g. Obnovljena je u duhu tradicije 1999.godine, a njeni zadaci su obnavljanje i čuvanje tradicije, običaja i vjere, ekonomski razvoj kraja, zaštita kulturno-istorijskih spomenika i prirode,  kao i zaštita imovine i prava građana. Bankada ima svoju krsnu slavu Sv. Stefan Štiljanović, koju slavi 17.oktobra, svoju zastavu na kojoj piše »Ako ste bolji i jači, Bog je vrh sviju« i svoj list »Baština«.