Mini književni maraton „S knjigom pod vedrim nebom“, održaće se od 17. do 20. avgusta, u predvečernjim časovima, na terasi Spomen-doma „Reževići“ u Reževićima. Događaj organizuju Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca i Javna ustanova Muzeji i galerije Budve, a urednik programa i autor koncepta je doktorand Dušan Medin, arheolog i menadžer u kulturi.

P  R  O  G  R  A  M

utorak, 17. avgust / 18h / dr Zlata Marjanović – Kora’ljca srebrom zakovana: Poj od Budve i Ljute prema rukopisu Mijata Sabljara iz 1854. godine (Budva: JU Muzeji i galerije Budve, 2020)

 

srijeda, 18. avgust / 20h / dr Biljana Šljivić Šimšić – Deklinacija u paštrovskim ispravama 16–18. veka (priredili Milena Davidović, dr Mila Medigović Stefanović i Dušan Medin) (Beograd: Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak“; Petrovac na Moru: Društvo za kulturni razvoj „Bauo“, 2019)

 

četvrtak, 19. avgust / 20h / Davor Sedlarević, dr Zlata Marjanović, dr Ljiljana Gavrilović, Dušan Medin – Živa lokalna tradicija: Prilog identifikaciji i evidenciji elemenata nematerijalne kulturne baštine Paštrovića, Starog grada Budve i kolašinskog kraja (Petrovac na Moru: Društvo za kulturni razvoj „Bauo“; Kolašin: Centar za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama – CIRTIP, 2020; objavljeno uz podršku Ministarstva kulture Crne Gore)

 

petak, 20. avgust / 20h / Predrag Šušić – Da nam kolo ne zastane: Tradicionalne igre i plesovi Boke Kotorske u društvu i kulturi od XIX do XXI vijeka (Cetinje: IVPE, 2021)

Ulaz je slobodan za sve zainteresovane posjedioce, s napomenom da se svi prisutni pridržavaju propisanih mjera za suzbijanje širenja pandemije virusa korona covid-19.