Na sjeveroistočnom dijelu budvanskog polja, na putu koji vodi u Podostrog, nalaze se ostaci manastira Podmaine sa, i danas aktivnom, manastirskom crkvom. Crkva je posvećena Sv. Petki, a predstavlja građevinu jednostavne arhitekture, sa zvonikom na preslicu sa tri okna. Prema pisanim izvorima unutrašnjost je svojevremeno ukrašavala ikonostasna pregrada koju je 1747. godine uradio pripadnik čuvene bokokotorske slikarske škole Rafailo Dimitrijević iz Risna. Današnji ikonostas potiče iz sredine XIX vijeka, a oslikao ga je Nikola Aspioti, poznati ikonopisac sa Krfa. Manastir je predstavljao zborno mjesto Maina, naročito za Đurđevdan, kada su se održavale narodne svečanosti