Manastir Podostrog se nalazi na blagom uzvišenju iznad budvanskog polja, oko dva kilometra sjeverno od Starog Grada. Ime je dobio po brdu Ostrog ispod kojeg je sagrađen. U XVIII i XIX vijeku manastir Podostrog izrasta u jedno od najznačajnijih središta crnogorske istorije. Kompleks manastira Podostrog sagrađen je svojim produžnim oblikom u pravcu istok-zapad, a sastoji se od dvije crkve posvećene Uspenju Bogorodice, male crkve-kapele i velike crkve, kao i niza manastirskih prostorija u sklopu konaka. Mala crkva-kapela se nalazi u prizemlju krajnjeg sjevero-zapadnog dijela manastira, a podignuta je na ostacima ruševina nekog starijeg hrama u XV vijeku. Obnovljena je početkom XVII vijeka, tačnije 1630. godine, zalaganjem cetinjskog jeromonaha Visariona, a u doba vladike Ruvima. U svojoj unutrašnjosti čuva znamenite ostatke fresko slikarstva nastalog od ruke nepoznatog majstora sredine XVII vijeka. I u naosu, i u priprati, ovo slikarstvo, uglavnom, slijedi principe vaspostavljene u vizantijskoj estetici i ikonografskoj shemi pri ukrašavanju hramova. Svojim rasporedom, stilom i ikonografijom freske ovog hrama odgovaraju slikarstvu koje se inače javlja na prostoru Pećke Patrijaršije u vremenu turske vladavine. Ono što namah zadivljuje još pri prvom pogledu na slikarstvo podostroške male crkve je bogatstvo scena znalački raspoređenih u, sudeći po dimenzijama, površinski izrazito malom prostoru. Crnogorski mitropoliti su često i rado boravili u ovom manastiru. Rodonačelnik crnogorske vladarske dinastije Petrović, vladika Danilo, ovdje je više puta boravio, a takođe je tu i umro, godine 1735, i prvobitno bio sahranjen. Manastir Podostrog su često pohodili i pomagali vladike Sava i Vasilije Petrović. Najvjerovatnije njihovom zaslugom je i podignuta velika crkva Uspenja Bogorodice (građena od 1747. do 1756. godine) koja se nalazi na istočnoj strani od ranije sagrađenog manastirskog kompleksa. U ovom manastiru je često provodio vrijeme i vladika Petar II Petrović Njegoš. Poznato da je ovdje, u tihovanju, 1835. godine napisao „Svobodiadu“ i neke djelove „Gorskog vijenca“. Posebnu draž ovom manastiru daje prostrana terasa sa pogledom na budvanski zaliv, ostrvo Sv. Nikola i nepreglednu pučinu mora, koju je sazidao mitropolit Sava Petrović, a obnovio i ukrasio Petar II Petrović Njegoš. U središtu njenog zapadnog dijela nalazi se bogato ukrašena četvrtasta „bistijerna“.