Na pola puta od Sv. Stefana prema Petrovcu, na prostranoj zaravni prema moru, u podnožju planine Voštanice, nalazi se manastir Reževići. Kompleks manastira sadrži dvije crkve i ostatke treće, a takođe, i konak. Prva crkva je posvećena Uspenju Bogorodice (XIII vijek), a po predanju sagradio je Stefan Prvovjenčani. Druga crkva uz koju se nalazi karakteristični zvonik potiče iz početka XIX vijeka. Ikonostas koji danas krasi enterijer crkve Sv. Trojice uradio je poznati petrovački slikar Marko Gregović krajem XIX vijeka.  Ostaci treće crkve sa ostacima fresko slikarstva ukazuju na građevinu koju je u XIV vijeku osnovao car Dušan, a koja je bila posvećena Sv. Stefanu (srušena u XIX vijeku). Prvi pouzdani dokument o ovom manastiru potiče iz XV vijeka.