Međunarodno bijenale akta nosi naziv po istaknutom zavičajnom slikaru Marku Krstovom Gregoviću i jedinstvena je likovna manifestacija na našim prostorima.

Prva izložba organizovana je po pozivu, a svaka sljedeća je imala otvoreni konkurs.

Prvo međunarodno bijenale akta „Marko Krstov Gregovićˮ održano je 2004. godine.

Učestvovao je veliki broj umjetnika iz zemlje i inostranstva.

 • Gran pri je dodijeljen Cvetku Lainoviću za sliku pod nazivom „Čekanje”;
 • Nagrada za crtež pripala je Stanku Zečeviću za crtež pod nazivom „Ležeći aktˮ;
 • Nagrada za skulpturu je pripala Nikoli Vukoslavčeviću za skulpturu pod nazivom „Stojeći aktˮ;
 • Nagrada za fotografiju je dodijeljena Dragoljubu Varajiću za triptih fotografiju pod nazivom „Aktˮ.

Drugo međunarodno bijenale akta „Marko Krstov Gregović” održano je 2006. godine.

 • Gran pri i nagradu za skulpturu dobio je Pacurar Mihai iz Rumunije za rad „Human Sacrifice”;
 • Nagrada za rad na papiru pripala je Petriji Jovičić iz Srbije za djelo „Akt”;
 • Pohvalu bijenala dobili su Marina Lazareva iz Rusije, Karamitas Thanassis, Georgakopoulou Themis – Beki i Gazeas Giorgias iz Grčke.

Treće međunarodno bijenale akta „Marko Krstov Gregović” održano je 2008. godine.

 • Nagrada za sliku dodijeljena je Ratku Vučiniću za rad u kombinovanoj tehnici, „Nude”;
 • Nagrada za skulpturu je pripala umjetniku iz Mađarske Hadik Guila za dvije skulpture u olovu „Ženski i muški akt”;
 • Nagrada za crtež-grafiku pripala je umjetniku iz Njemačke Eugenu Buchneru za digitalnu grafiku pod nazivom „Sea, Birth, Dream, Evaˮ;
 • Pohvalu bijenala je dobila Karina Kharaneka za rad pod nazivom „Dayˮ.

Četvrto međunarodno bijenale akta održano je 2018. godine.

Nakon pauze od deset godina održano je četvrto po redu Međunarodno bijenale akta, koje je imalo velikog odjeka u zemlji i inostranstvu. Preko 600 umjetnika iz više od 20 zemalja svijeta prijavilo se za izlaganje. Nakon selekcije za učešće je odabrano 130 umjetnika.

 • Nagrada u kategoriji grafika/fotogafija i Gran pri: Barbir Alin iz Rumunije za fotografiju „At Loss for Wordsˮ;
 • Nagrada za skulpturu: Petar Hranueli iz Hrvatske za skulpturu pod nazivom „Boterova plesačicaˮ;
 • Nagrada za sliku: Marija Knežević iz Srbije za sliku „Astralna projekcija IIIˮ;
 • Nagrada za crtež: Dragan Anđelković iz Makedonije za crtež „Aktˮ;
 • Pohvale za skulpturu: Blanka Šperkova iz Češke republike za skulpturu pod nazivom „Diktatura seksualnostiˮ, Marina Stoponja iz Hrvatske za skulpturu pod nazivom „Jahačica bez gaćicaˮ, Željko Reljić iz Crne Gore za skulpturu pod nazivom „Cvijetˮ i Terauchi Mari iz Njemačke za skulpturu pod nazivom „22hˮ;
 • Pohvale za sliku:Grujičić Dragana iz Srbije za sliku po nazivom „Odmor”, Panayotova Trayana iz Bugarske za sliku pod nazivom „Crni i bijeli daniˮ;
 • Pohvala za crtež:Piotr Pandyra iz Poljske za crtež pod nazivom „Utisci Iˮ;
 • Pohvale za grafiku:Živković Milena iz Crne Gore za grafiku pod nazivom „Stanje 5ˮ, Morin Gilles iz Kanade za grafiku pod nazivom „Da li me volišˮ, Monsevych Violeta iz Ukrajine za grafiku pod nazivom „Predskazanje kišeˮ;
 • Umjetnici nagrađeni samostalnom izložbom u galeriji „Marko Krstov Gregovićˮ su Drešić Nataša iz Crne Gore za grafiku „Akt 1ˮ, Sangia Florencia iz Holandijeza crtež „Šetnja po njenoj kožiˮ i Komives Andor iz Rumunije za crtež „Taštinaˮ.

 

Nagrađeni radovi 2018. godine:

 

V Međunarodno bijenale akta „Marko Krstov Gregović“ održano je u periodu od jula do oktobra 2021. godine.

 

Proces selekcije urađen je u 2020-oj godini a nakon stabilizovanja epidemiološke situacije izabranim umjetnicima je ponovo upućen poziv da pošalju svoje radove koje će stručni žiri ocjenjivati i da prisustvuju svečanom otvaranju izložbe. Učestvovalo je 78 umjetnika iz 20 zemalja. Najviše učesnika Bijenala odnosno 25 autora, je iz Crne Gore, 13 umjetnika iz Srbije, 9 iz Slovenije, 4 iz Bosne i Herecegovine i 5 iz Rusije. Troje učesnika bilo je iz Njemačke. Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Italije i 2 iz Ujedinjenog kraljevstva. Pored umjetnika iz navedenih zemalja na Bijenalu su učestvovali po jedan autor iz Egipta, Indije, Danske, Poljske, Ukrajine, Holandije, Kanade, Rumunije, Portugalije i Meksika. Članovi žirija bili su: mr Lucija Đurašković – predsjednica žirija, istoričarka umjetnosti (Crna Gora), mr Dragan Mijač Brile – selektor, akademski vajar (Crna Gora), prof. Dragiša Obradović, akademski vajar i profesor univerziteta (Srbija), Mari Terauchi. vizuelna umjetnica i akademska skulptorka (Japan/Njemačka), Ljiljana Zeković, istoričarka umjetnosti (Crna Gora), Igor Modrić, akademski slikar i likovni pedagog (Hrvatska) i Božidar Plazinić, akademski multimedijalni umjetnik (Srbija). Izložba je svečano otvorena 9. jula i otvorio je predsjednik Opštine Marko Carević koji je uručio nagrade prisutnim umjetnicima.

Nagrade su dobili sljedeći umjetnici:

Skulptura: Nagrada i Grand Prix– Nikola Smilkov (Sjeverna Makedonija)

Pohvale za skulpturu:

Marko Petrović Njegoš (Crna Gora)

Nikolina Zuber (Crna Gora)

Ivešić Josip (BIH)

 

Slika: Nagrada – Lidija Nikčević  (Crna Gora)

Pohvale za sliku

Cvetka Hojnik  (Slovenija)

Jelena Garić LEXTOR (Crna Gora)

Kristina Milivojević (Srbija)

 

Crtež: Nagrada – Aco Bojić  (Crna Gora)

Pohvale za crtež

Terry Chip (Engleska)

Anastasija Kostić (Crna Gora)

Katarina Nedeljković (Srbija)

 

Grafika/Fotografija/Video: Nagrada –  Luca Zanta (Italija)

Pohvale za grafiku/fotografiju/video

Jelena Tomašević  (Crna Gora)

Lavoslava Benčić (Slovenija)

Brian Cann (Njemačka)

Abdoul-Ganiou Dermani (Njemačka)